Wybór typu użytkownika trawnika

Typ użytkowania ekstensywnego (Eko, Park) znajduje zastosowanie na trawnikach krajobrazowych, wielkoobszarowych, gdzie nakłady muszą być minimalizowane, a zieleń spełnia raczej znaczenie ekologiczne, a nie reprezentacyjne. Nawożenie jest niskie lub jego brak, a koszenie sporadyczne. Takie trawniki dominują w aglomeracjach miejskich. W tej grupie istnieje możliwość wydzielania także trawników Eko, bez nawożenia mineralnego poza startowym (siewnym).

Trawniki typu umiarkowanie intensywnego "Relaks" są zakładane jako miejsca odpoczynku oraz jako reprezentacyjna oprawa budynków. Stanowią one tło dla architektury ogrodowej, a czasem towarzyszą także ciągom ulicznym. Takim trawnikom stawiane są dość wysokie wymagania estetyczne. Powinny mieć żywo zielone zabarwienie przez cały rok, zwartą darń oraz gładką powierzchnię. Poza tym powinny być odporne na umiarkowane deptanie. Taki trawnik wymaga dosyć wysokiego nawożenia, podlewania w okresach suszy i systematycznego koszenia co najmniej raz w tygodniu.

Trawniki typu intensywnego "Sport" stanowią nawierzchnie terenów sportowych. Są one nisko i często koszone, wysoko nawożone i obciążone silnym deptaniem. System korzeniowy traw intensywnie użytkowanych jest zredukowany i trawniki takie wymagają systematycznego nawadniania.

Wybór rodzaju trawnika

Rodzaj jest to określenie wąskiej specjalizacji użytkowej trawnika. Specjalizacja jest także związana z wieloma szczegółami technologicznymi. W literaturze spotkać można opisy wielu rodzajów trawników Nazewnictwo najczęściej dotyczy przeznaczenia trawnika jak np. "parkowe", "przydomowe", "ozdobne", "dywanowe", "reprezentacyjne", "dekoracyjne", "boisko do piłki nożnej", "green golfowy" i inne. Nazwy cechuje duża dowolność.
Nie zawsze rodzaj trawnika pokrywa się z typem użytkowania choć pewne związki istnieją,
np. boisko do piłki nożnej może być użytkowane intensywnie według typu Sport lub umiarkowanie intensywnie według typu Relaks, a czasem w ubogich klubach sportowych nawet ekstensywnie według typu Eko. Podobnie może być z użytkowaniem trawników przydomowych.
Trawniki zaliczane do takich rodzajów jak: "krajobrazowe", "parkowe", "parkingowe", "miejskie" zakładane są najczęściej według typu ekstensywnego Eko - Park. Gleba pod takie trawniki przygotowywana jest wg zasad ogólno - rolniczych, a nawożenie poza startowym nie jest zazwyczaj stosowane. Na taki trawnik powinno się jednak dobrać odpowiednią mieszankę traw zawierającą gatunki i odmiany dające względnie małe przyrosty zielonej masy, odporne na stres suszy, a w sąsiedztwie drzew - odporne na zacienienie. Na takich trawnikach często powstaje naturalna równowaga składu botanicznego z udziałem roślinności miejscowej. Liczba koszeń ograniczona jest do 3 - 8.
Trawniki tzw. "reprezentacyjne", "przydomowe", "dywanowe" prowadzone są
według typu użytkowania umiarkowanie intensywnego Relaks. Trawniki takie wymagają już staranniejszego przygotowania podłoża. Potrzebują specjalnie dobranej mieszanki traw gazonowych oraz odpowiedniego nawożenia i nawadniania, co zapewnia żywo zielone zabarwienie przez cały rok. Użytkownicy tych trawników spotykać się mogą z wieloma
problemami, jak np.: uszkodzenia darni przez krety, psy, a czasem także przez ptaki i owady. Nadmiar nawożenia azotowego w jesieni może spowodować wystąpienie chorób grzybowych i wymarznięcie traw podczas zimy.
Najwięcej szczegółów technologicznych wiąże się z powierzchniami intensywnie użytkowanymi typu Sport. Dotyczą one również rodzajów trawników w tym typie. Każda dyscyplina sportowa ma (stawia) różne wymagania co do jakości darni. Trawnik boiska do piłki nożnej np. niewiele różni się od nawierzchni rekreacyjno-ozdobnej typu Relaks. Tymczasem green pola golfowego, boisko do hokeja na trawie czy kort tenisowy są powierzchniami niebywale wysublimowanymi pod względem pielęgnacji. Na tych trawnikach nawet niewielki błąd w technologii spowodować może niekorzystne zmiany w jakości darni, utrudniające, a nawet czasem uniemożliwiające grę. Pomiędzy boiskiem piłkarskim, a
greenem golfowym, czy kortem tenisowym istnieją różnice w wielu elementach. Na przykład na boisku najważniejszą cechą jest "zwartość darni" zapobiegająca rozrywalności oraz dobra przepuszczalność podłoża. Na polu golfowym koszonym ok. 140 razy na wysokość 0,3 - 0,5 mm najczęstszym problemem są choroby traw powodujące nierówność powierzchni. Na korcie tenisowym tajemnicą technologiczną jest przygotowanie twardości podłoża. Cechą wspólną tych nawierzchni częste i niskie koszenie oraz podwyższone nawożenie. Na te tereny, dobór nasion do mieszanek powinien być oparty o szczegółowe badania wartości odmian.