ZAKŁADAMY TRAWNIK Z ROLKI
Składowanie i transport

Jeśli zdecydowaliśmy się już na rodzaj darni, zastanówmy się nad sposobem transportu i ewentualnym składowaniem. W momencie zakupu zwróćmy uwagę, czy:
     - darń jest gęsta, nie zachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni;
     - ziemia w strefie korzeni ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy;
     - pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie przerywa się, a tym
       bardziej nie rozpada na kawałki.

Często dla ułatwienia transportu producent zabezpiecza rolki darni na paletach, owijając je folią. Kiedy darń już zostanie do nas dostarczona, niezwłocznie zdejmijmy folię, gdyż trawa może się zaparzyć.
Jeśli nie możemy od razu rozłożyć darni w ogrodzie, składujmy rolki w cieniu, zwilżone wodą. Nie powinniśmy jednak przechowywać ich w ten sposób dłużej niż dwa dni, ponieważ bez dostępu powietrza źdźbła trawy zżółkną i zgniją.

Przygotowanie podłoża

Nieprawdą jest, że pod trawnik z rolki wystarczy byle jaka gleba. Podłoże powinno być próchniczne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym. Ziemię przygotowujemy podobnie jak pod zasiew trawy. Przede wszystkim trzeba idealnie wyrównać teren, pozbierać kamienie, kawałki korzeni, ewentualne liście i usunąć chwasty.

Rozwijamy trawnik

Pasy darni umieszczamy na przygotowanym podłożu ściśle jeden obok drugiego, naprzemianlegle. Pas darni po rozwinięciu musi pozostać w jednym kawałku i nie może się przerwać pod własnym ciężarem. Krusząca się ziemia i pękanie darni świadczą o przesuszeniu. Ta trawa się nie przyjmie i szybko zginie. Przesuszoną darń można jeszcze uratować. W tym celu na kilka minut zanurzamy całą rolkę w wodzie. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia się ułożonej darni jest codzienne, obfite jej podlewanie przez pierwszy tydzień, a później zraszanie, tak aby trawnik był stale wilgotny.