ZAKŁADAMY TRAWNIK Z NASION

Najpierw przygotuj podłoże
Zanim wysiejemy trawę, musimy najpierw odpowiednio przygotować podłoże.
Przygotowując podłoże należy sprawdzić, czy ma ono warstwę próchniczą, czy też jest jej pozbawione. W pierwszym wypadku, jeśli np. do niedawna był w tym miejscu warzywnik, ziemię należy jedynie przekopać, usunąć kamienie i starannie odchwaścić. W drugim wypadku, który dotyczy zwłaszcza terenów wokół nowo wybudowanych domów, gdzie wierzchnia warstwa gleby jest tzw. martwicą, należy użyźnić glebę dodając substancje organiczne, np. kilkucentymetrową warstwę kompostu lub substratu torfowego. Po zbadaniu pH gleby i oceny podłoża  stosujemy różne sposoby na poprawę struktury gleby.  Czasem stosujemy odkwaszanie, czasem nawożenie mineralne, rozluźnianie gleby, również bywa że glebę trzeba celowo zakwasić. Wszystko zależy od warunków istniejących w danej glebie.
zagrabić
zwałować
posiać trawę
na koniec podlać
Wybierz odpowiednią mieszankę trawnikową
Przed przystąpieniem do zakładania trawnika, warto się zastanowić, w
jaki sposób będzie on użytkowany, od tego bowiem zależy odpowiedni dobór mieszanki traw.
Najbardziej popularne mieszanki traw to:
    ozdobne (dywanowe, gazonowe) - pozwalają uzyskać piękne kompozycje lub odpowiednie tło dla rabat kwiatowych, jest to darń delikatna i miękka, dla pięknego wyglądu wymaga jednak regularnej pielęgnacji, podlewania i częstego koszenia, źle znosi deptanie. Przeznaczenie: na trawniki przydomowe, otoczenie reprezentacyjnych obiektów - jako tło dla architektury ogrodowej, tereny parkowe. Bardzo dobrze toleruje umiarkowane zacienie. Nieco mniej wymagająca jeśli chodzi o systematyczną pielęgnację.
Charakterystyka: nieco wolniej wschodzi i instaluje się. Tworzy bardzo ładny zwarty wąskolistny trawnik, wolniej odrastający. Nie boi się deptania i normalnego użytkowania.
Skład: Życica trwała-20%, Kostrzewa czerwona -70%, Wiechlina łąkowa - 10% Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2
Zalecana wysokość koszenia 3-6 cm.
    uniwersalne - znacznie łatwiejsze w pielęgnacji i bardziej odporne na deptanie, wystarczająco odporne na trawniki przydomowe, stąd najczęściej stosowane w warunkach ogrodów amatorskich, Przeznaczenie: na trawniki przydomowe, tereny reprezentacyjne, osiedla. Najlepiej sprawdza się na terenach dobrze nasłonecznionych.
Charakterystyka: szybkie wschody, tworzy mocną i zwartą dar
ń. Dobrze znosi gry i zabawy plenerowe oraz intensywne użytkowanie. Dobrze się regeneruje. Dla uzyskania pełnego efektu wymaga systematycznej pielęgnacji.
Skład: Życica trwała - 40%, Kostrzewa czerwona - 40%, Wiechlina łąkowa - 20% Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2
Zalecane wysokość koszenia 5-7 cm
    sportowe - łączące w sobie piękno trawnika ozdobnego, z wytrzymałością na intensywną eksploatację, niestety mieszanki sportowe są nieco droższe od uniwersalnych, oraz wymagają bardziej troskliwej pielęgnacji. Przeznaczenie: do zakładania i renowacji muraw sportowych, placów zabaw i terenów bardzo intensywnie użytkowanych.
Charakterystyka: bardzo szybkie wschody. Tworzy mocną i zwartą murawę. Bardzo duża odporność na użytkowanie mechaniczne. Polecane na boiska sportowe i miejsca bardzo intensywnej eksploatacji. Duża zdolność regeneracyjna. Wymaga intensywnej i systematycznej pielęgnacji.

Skład: Życica trwała-70%, Kostrzewa czerwona -10%, Wiechlina łąkowa - 20% Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2
Zalecana wysokość koszenia 2.5-4 cm.

Ważne jest aby siać tylko jeden rodzaj mieszanki, a istniejący już trawnik dosiewać tym samym gatunkiem.

Jak wykonać siew?
Optymalny termin zakładania trawnika i siewu traw to okres od połowy kwietnia do czerwca i od połowy sierpnia do października. W okresach tych są sprzyjające warunki dla kiełkowania nasion, związane z ilością wilgoci i temperaturą od 10 - 20°C. W innych okresach powodzenie zasiewu zależy od tego, czy mamy możliwość sztucznego nawadniania. Trawę siejemy ręcznie lub używając specjalnego siewnika. Po wysiewie należy zagrabić i odpowiedno ciężkim wałem przywałować powierzchnię  gleby.