Ogród najlepiej jest urządzić według planu, bo daje nam to pewność, że osiągniemy zamierzony efekt. Dopracowany projekt przekształca nasze pomysły w realne rozwiązania, a ponadto wytycza kolejność prac podczas realizacji ogrodu.

Projekt najlepiej zlecić już na etapie budowy domu albo nawet wtedy, gdy powstaje jego plan. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej, ponieważ często zdarza się,  że realizując projekt ogrodu, trzeba ingerować w obiekty znajdujące się już na działce (np. przedwcześnie wykonany podjazd do garażu może utrudnić montaż kabli instalacji elektrycznej do oświetlenia ogrodu lub systemu automatycznego nawadniania).
Co się składa na kompleksowy projekt ogrodu? Czy można zamówić
tylko wybrane elementy projektu?

Projekt zagospodarowania ogrodu może być wykonany tradycyjnie - techniką ręczną lub w programie komputerowym (w skali od 1:100 do 1:500). My wykorzystujemy głównie techniki komputerowe.

W skład opracowania wchodzi:
projekt koncepcyjny - plan ogrodu widziany z góry, przedstawiający
projektowane zagospodarowanie przestrzeni z uwzględnieniem istotnych elementów przyszłego ogrodu (nawierzchnie ścieżek
, roślinność czy mała architektura);
projekt wykonawczy (techniczny) - rzut z góry, na którym przedstawione obiekty są zwymiarowane. Określona jest także ich dokładna lokalizacja. Projekt wykonawczy może być poszerzony o dodatkowe projekty częściowe: odwodnienia, nawierzchni, nawadniania czy oświetlenia. Część opisowa dołączona do projektu wykonawczego zawiera informacje o terenie, założeniach projektowych, zastosowanych materiałach i technologiach, spis ilościowy roślin i spis zaleceń dotyczących ich uprawy;wizualizacje, przekroje, szkice i rysunki ukazujące detale;
kosztorys - przedstawia koszt realizacji projektu z wyszczególnieniem kosztów za poszczególne prace.
Nie trzeba zamawiać wszystkich elementów opracowania, ale wraz z projektem koncepcyjnym warto zamówić wizualizacje, bo pomagają wyobrazić sobie przyszły ogród, natomiast projekt wykonawczy będzie podstawą do urządzenia ogrodu. Właściciele działek z urządzonym już ogrodem często decydują się na zamówieniejednego, wybranego projektu, np. nawadniania czy oświetlenia zewnętrznego.