OFERTA SZCZEGÓŁOWA

Oferujemy usługi w zakresie projektowania:
   ♦  Projekty koncepcyjne terenów zieleni - wielowariantowe rozwiązania
   ♦  Projekty zieleni w pasach drogowych
   ♦  Projekty placów miejskich i rynków
   ♦  Renowacja ogrodów i parków zabytkowych
   ♦  Projekty małej architektury
   ♦  Wizualizacje
   ♦  Ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne
   ♦  Projekty rewaloryzacji i modernizacji parków, skwerów, zieleńców miejskich itp.
   ♦  Badanie właściwości gleby
   ♦  Projekty zagospodarowania placów zabaw dla dzieci

        Projekt ogrodu zawiera:
          •  Rzut poziomy zagospodarowania działki.
          •  Plan nasadzeń numerowany: iglaki, liściaste, byliny kwiatowe.
          •  Przebieg linii obrzeży trawnikowych i ścieżek.
          •  Rozmieszczenie elementów małej architektury ogrodowej: kratownice, bramki, płotki myśliwskie,
              meble ogrodowe, altanka, oczko wodne, ogródek skalny, palenisko, grill ogrodowy stały i inne.
          •  Opis wykonania poszczególnych prac od fazy przygotowania gleby, nasadzeń roślinności,
              montażu elementów małej architektury do zabiegów pielęgnacyjnych w   istniejącym już ogrodzie.


Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa:
   ♦  Zakładanie trawników z darni i siewu
   ♦  Obsadzenia z drzew i krzewów
   ♦  Urządzanie obrzeży obsadzeń (palisady, kostki kamienne, podkłady kolejowe itp.)
   ♦  Budowa nawierzchni ogrodowych
   ♦  Wykonanie i montaż elementów małej architektury
      (altan, wiat, trejaży, płotów, mostków, ławek, kwietników, murków oporowych z kamienia lub bali)
   ♦  Obiekty wodne - stawy, strumienie, kaskady, źródła, fontanny (wykonanie w różnych technologiach)
   ♦  Umacnianie skarp
   ♦  Zakładanie zieleni w pasie drogowym


Oferujemy usługi w zakresie pielęgnacji:
   ♦  Koszenie i wertykulacja trawników
   ♦  Cięcie techniczne drzew, formowanie krzewów i żywopłotów
   ♦  Zwalczanie szkodników i chwastów
   ♦  Nawożenie i ochrona roślin
   ♦  Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne
   ♦  Czyszczenie oczek wodnych
   ♦  Sprzątanie sezonowe i odśnieżanie
   ♦  Usuwanie gałęzi i wycinanie samosiewów


Nadzór realizacji terenów zielonych
   ♦  Nadzór inwestorski
   ♦  Nadzór autorski


Inwentaryzacje
   ♦  Inwentaryzacje zieleni
   ♦  Inwentaryzacje urbanistyczne i ruralistyczne


Ponadto wykonujemy specjalne, indywidualne zlecenia ogrodnicze wedle potrzeb klienta.
O szczegóły pytaj
  -  FORMULARZ KONTAKTOWY