Choroby traw
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy duże zainteresowanie trawnikami. Równocześnie wzrastają wymagania co do ich jakości. Coraz większą uwagę przywiązuje się do takich cech jak zwartość darni, gładkość powierzchni, soczysta zieleń, które decydują o estetycznym wyglądzie trawnika. Uzyskanie ładnego trawnika wbrew pozorom nie jest łatwe. Poza nakładami związanymi z założeniem, potrzebna jest wiedza o prawidłowej pielęgnacji trawnika oraz o czynnikach, które mogą popsuć jego wygląd. Jednym z tych czynników są choroby traw powodowane przez grzyby.
Problem chorób zazwyczaj łączy się z typem trawnika i intensywnością pielęgnacji (koszenie, nawożenie itp.). Trawniki koszone raz lub dwa razy do roku, bez nawożenia mineralnego prawie wcale nie chorują, ale też nie posiadają walorów estetycznych. Wraz z częstotliwością koszenia i nawożenia poprawia się wygląd trawników i wzrasta zagrożenie chorobami, zwłaszcza gdy przy ich pielęgnacji popełniane są błędy.
Wystąpienie choroby sygnalizują różne objawy na trawniku: plamy w darni, pierścienie, smugi, placową depresję wzrostu, zmianę zabarwienia liści i inne. Objawy te mogą ułatwić rozpoznanie choroby bezpośrednio na trawniku. Zmienność symptomów jest jednak duża, uzależniona od warunków środowiska, od gatunku trawy, od wysokości koszenia i innych czynników. W dodatku zdarza się, że występuje więcej niż jedna choroba jednocześnie. Diagnoza choroby nie jest łatwa. Wizualna obserwacja powinna być potwierdzona przez specjalistę. Niemniej jednak łatwiej jest rozpoznać chorobę, która jest aktualnie rozwijająca się, niż która była, a obecnie widoczne są tylko jej skutki na trawniku. Dlatego też warto zdać ochronę trawników tym, którzy robią to na co dzień i mają w tej dziedzinie doświadczenie, gdyż poznanie cech charakterystycznych występujących chorób jest sposobem na zatrzymanie ich dalszego występowania oraz skutecznej profilaktyki.